Kiedy i dla kogo?

Od marca do listopada 2016 r. Centrum UNEP/GRID-Warszawa zorganizowało cykl 15 szkoleń „Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni”, adresowanych do przedstawicieli 200 gmin z obszaru objętego zasięgiem stosowania Konwencji Karpackiej w Polsce. Do udziału zapraszaliśmy w szczególności:

  • pracowników gmin oraz ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących planowania przestrzennego i zarządzania środowiskiem, jak również inwestycji i rozwoju gmin;
  • członków rad gmin;
  • liderów lokalnych społeczności (sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

Szkolenia były realizowane w różnych miejscach polskiej części Karpat, gościły je kolejno Piwniczna-Zdrój (w marcu 2016), Lanckorona (w kwietniu 2016), Lubenia (w maju 2016), Mszana Dolna (w czerwcu 2016), Nowy Sącz (w lipcu i sierpniu 2016), Klimkówka (we wrześniu 2016), Dobczyce (w październiku 2016) oraz Rzeszów (w listopadzie 2016).

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259