Tożsamość Karpacka - wyniki konkursu

Konkurs "Tożsamość Karpacka" został zakończony, a my znamy jego laureatów!

W wyniku głosowania internetowego wyłoniono trzy zwycięskie Młodzieżowe Grupy Nieformalne:

I miejsce: Zespół Ballada

II miejsce: Młodzieżowa Rada Tuchów

III miejsce: Catch Up

Głosowanie internetowe odbywało się w dniach 23.11 – 7.12.2015. Polegało na ocenie dziesięciu prac konkursowych zgłoszonych przez Młodzieżowe Grupy Nieformalne i zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową do II etapu konkursu „Tożsamość Karpacka". Szczegółowe wyniki głosowania zostały zamieszczone w poniższej tabeli. 

Lp Nazwa Grupy Nieformalnej Liczba zakwalifikowanych punktów
1 ZESPÓŁ BALLADA 4496
2 MŁODZIEŻOWA RADA TUCHÓW 4015
3 CATCH UP 2775
4 KLUB FOTOGRAFICZNY ZOOM 2715
5 ZIEMIA BESKIDZKA 2617
6 TROPICIELE Z KRAINY POD ZIELONYM WIELORYBEM 2576
7 SAMI SWOI 2479
8 HOMELAND49N20E 2384
9 MŁODZI SMEREKOWIANIE 2327
10 MAŁA BRENNA 2236

 

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie dalszych, karpackich sukcesów i inspiracji. Dziękujemy również opiekunom grup nieformalnych za wsparcie jakim otoczyli swoich podopiecznych.

 

Oceniane Prace konkursowe


ZOBACZ FILM
MŁODZI SMEREKOWIANIE

ZOBACZ FILM
MAŁA BRENNA

ZOBACZ FILM
SAMI SWOI

ZOBACZ FILM
ZESPÓŁ BALLADA

ZOBACZ FILM
TROPICIELE Z KRAINY POD ZIELONYM WIELORYBEM

ZOBACZ FILM
MŁODZIEŻOWA RADA TUCHÓW

ZOBACZ FILM
KLUB FOTOGRAFICZNY ZOOM

ZOBACZ FILM
ZIEMIA BESKIDZKA

ZOBACZ FILM
GRUPA HOMELAND N49E20

POSŁUCHAJ
CATCH UP
piosenka pod tytułem "Gór czar"Pozostałe prace konkursowe

Zapraszamy do zapoznania się z pracami pozostałych grup nieformalnych, które wzięły udział w konkursie.

GRUPA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ "ZGRUPOWANIE ŻMIJA"
MALI I DUZI ZAGÓRZANIE
PIECHURZY
PONICE RAZEM
TOCIKI
WESOŁA PAKA
WODOSPADY
ZSO SZARÓW

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259