Karpacka Gmina - wyniki konkursu

Konkurs Karpacka Gmina został zakończony, a my poznaliśmy jego laureatów - samorządy z regionu, efektywnie realizujące cele ochrony oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej:

I miejsce – gmina Raciechowice (nagroda w wysokości 9000 zł)

II miejsce – gmina Zarszyn (nagroda w wysokości 7000 zł)

III miejsce – gmina Istebna (nagroda w wysokości 5000 zł)

Ponadto, wśród finalistów konkursu znalazły się następujące gminy: Brenna, Wojaszówka, Mszana Dolna, Zawoja, Ujsoły, Iwkowa, Dukla.

Uroczyste rozdanie nagród miało miejsce podczas II Forum Karpackich Gmin, które odbywało się w dniach 24-25 września 2015r. w Sromowcach Niżnych. Zwycięskim oraz wyróżnionym gminom pogratulował p. Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, życząc jednocześnie dalszej pasji i motywacji do kultywowania swojej karpackości.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom!

Zobacz fotorelację z II Forum Gmin Karpackich

Oceniane Prace konkursowe


ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .pptx
Gmina Brenna
ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .pdf
Gmina Dukla
Materiały dodatkowe:
Zdjęcia:
Muzyka:
Wideo:
ZOBACZ
PREZENTACJĘ
Gmina Istebna
Materiały dodatkowe:
Zdjęcia:
Muzyka:
Wideo:

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .pptx
ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
Gmina Iwkowa
Materiały dodatkowe:
Zdjęcia:
Muzyka:
Wideo:

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
Gmina Mszana Dolna

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .pptx
Gmina Raciechowice
Materiały dodatkowe:
Zdjęcia:
Muzyka:
Wideo:

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
Gmina Ujsoły
Materiały dodatkowe:
Wideo:

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
Gmina Wojaszówka

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .pptx
Gmina Zarszyn
Materiały dodatkowe:
Zdjęcia:
Wideo:

ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .pptx
ZOBACZ
PREZENTACJĘ w .ppt
Gmina Zawoja
Materiały dodatkowe:
Zdjęcia:
Muzyka:
Wideo:Pozostałe prace konkursowe

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259