Karpackie lekcje

Walory przyrodnicze i kulturowe na mapie


Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa


O dobrej znajomości danego regionu możemy mówić jedynie wtedy, gdy wnikliwe poznaliśmy zarówno jego środowisko przyrodnicze, jak i społeczno-kulturowe, przemierzając obszar wzdłuż i wszerz.

Do takiej świadomej wędrówki trzeba się jednak odpowiednio przygotować.

Zajęcia mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania aplikacji edukacyjnych oraz narzędzi przestrzennych w trakcie zajęć dedykowanych poznawaniu przez uczniów walorów przyrodniczo-kulturowych Karpat.

Jak zastosować te narzędzia przy planowaniu i wyborze optymalnej trasy wycieczki? Czy mogą wspierać uczniów przy zbieraniu informacji o regionie przed wyruszeniem na wędrówkę? W jaki sposób za ich pomocą uczniowie mogą podzielić się informacjami zebranymi w terenie?

Zajęcia te mogą być inspirujące zarówno do przeprowadzenia ciekawej lekcji poprzedzającej szkolną wycieczkę, jak i realizacji większego projektu edukacyjnego w ramach zajęć kółka przedmiotowego.

 

Materiały do pobrania:

  1. Scenariusz zajęć
  2. Karta pracy ucznia oraz Karta pracy ucznia z odpowiedziami
  3. Instrukcje (Zadanie1, Zadanie2, Zadanie4)
  4. miniGra Parki Narodowe Karpat (źródło: scholaris.pl)

 

Wykorzystywane technologie: komputery z dostępem do Internetu lub tablica multimedialna, aplikacja prezentująca zasoby danych z regionu karpackiego - Mapa Miłośników, aplikacja Google Earth

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259