Dodaj perełkę lub imprezę regionalną

Instrukcja jak dodawać obiekty na mapę jest dostępna także do pobrania - INSTRUKCJA.

Aby dodać nowy obiekt na mapę, użytkownik musi zalogować się na swoje konto (prawy górny róg strony).

logowanie

Rys. 1. Logowanie do systemu

Po zalogowaniu, w celu dodania obiektu należy przejść do Modułu Mapa, a następnie w panelu Zawartość mapy wybrać warstwę Perełki lub Imprezy regionalne (tylko w tych warstwach użytkownik ma możliwość dodawania obiektów).

zawartosc-mapy2

Rys. 2. Wybór kategorii, do której należeć będzie dodany obiekt. Przejście do okna dodawania/edycji obiektu.

 Po wybraniu odpowiedniej warstwy oraz kategorii dodawanego obiektu, należy kliknąć plus obok nazwy kategorii która dodajemy. Kliknięcie powoduje otwarcie okna umożliwiającego dodanie perełki karpackiej lub imprezy regionalnej.

formularz

Rys.3. Okno dodawania/ edycji obiektu

W formularzu dodawania obiektu, należy uzupełnić krótki formularz nt. dodawanego obiektu, czyli:

a) Określić jego położenie na mapie. Można to zrobić:

 • Przesuwając mapę tak, aby punkt znajdujący się na środku okna mapy wskazywał odpowiednią lokalizację (przesuwana jest mapa, a nie punkt)
 • Wpisując znane współrzędne w formacie stopni dziesiętnych oddzielonych kropką (można także ustalać wartość współrzędnych używając strzałek znajdujących się obok każdej z wartości, jedno kliknięcie strzałki powoduje zmianę współrzędnej o 0.0010)

wspolrzedne

 lokalizacja-mapa Punkt, którym wskazujemy lokalizacje obiektu na mapę, jest nieruchomy - ma stałe położenie, przesuwana jest jedynie mapa.

akcept-wspW przypadku gdy wpisujemy w formularzu znane juz nam współrzędne należy po ich wpisaniu, zatwierdzić je. Mapa automatycznie wyśrodkuje się do lokalizacji zgodnej z wpisanymi współrzędnymi.

b) Określić dokładność współrzędnych, wybierając jedną z dwóch kategorii współrzędnych.

 • Dokładne - współrzędne pozyskane z odbiornika GPS lub wskazane do dachu obiektu
 • Przybliżone - współrzędne orientacyjne np. do centrum miejscowości

dokladnosc-lokalizacjic) A także uzupełnić podstawowe informacje na temat wprowadzanego obiektu na mapę:

W przypadku perełek karpackich są to:

 • Miejscowość - podanie nazwy najbliższej miejscowości
 • Adres - jeżeli nie znamy dokładnego adresu, należy opisać krótko lokalizację miejsca, np. obok kościoła, na skrzyżowaniu ulic
 • Nazwa - określamy nazwę obiektu np. kościół, muzeum, punkt widokowy
 • Opis - opis, co ciekawego można zobaczyć lub zwiedzić na terenie/ w obiekcie
 • Źródło opisu - podanie źródła pozyskanych o obiekcie informacji, np. autor, strona internetowa, tytuł tablicy informacyjnej
 • Kategoria obiektu - domyślnie ustawiona jest kategoria, którą wybraliśmy znakiem plus, możemy ją jednak zmienić rozwijając listę

kategoria-obiektu

 • Kategoria szczegółowa - dokładniejsze określenie kategorii naszego obiektu

kategoria-szczegolowa

 • Zwiedzanie obiektu - zaznaczamy, jeśli możliwe jest wejście do obiektu oraz jego zwiedzanie, (obiekt będzie pojawiał się także w warstwie Zwiedzanie obiektu)
 • Obiekt UNESCO - zaznaczamy, jeśli obiekt wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO (obiekt będzie pojawiał się także w warstwie UNESCO)
 • Godziny otwarcia - należy określić, w jakich godzinach można zwiedzać dany obiekt, dodatkowo, jeżeli jest to obiekt kultu religijnego można dopisać np. godziny mszy
 • WWW - należy podać adres strony internetowej obiektu, jeżeli taka istnieje
 • Przypisz perełkę do aktywnego konkursu - zaznaczamy to pole, jeśli obiekt bierze udział w konkursie ,,Tożsamość Karpacka”

 opis-perelki

Rys. 4. Przykładowy opis perełki karpackiej

Po wprowadzeniu podstawowych informacji o obiekcie użytkownik może dodać także zdjęcie, przechodzą w zakładce Zdjęcia.

 zdjecia-perelki

Rys. 6. Okno dodawania zdjęć prezentujących obiekt

W przypadku imprez regionalnych należy uzupełnić w formularzu także informacje dotyczące daty wydarzenia, cykliczności oraz jego organizatora.

opis-imprezy 

Rys. 4. Przykładowy opis imprezy regionalnej

Po zakończeniu wprowadzania informacji o obiekcie, należy zatwierdzić jego dodanie.

zapisz-anuluj

Zapisz - zapisanie wprowadzonych zmian/ dodanie nowego obiektu

Anuluj - nie zapisywanie wprowadzonych zmian/ anulowanie dodawania obiektu

Wrowadzony obiekt pojawi się w module Mój profil na Liście obiektów. Wszystkie dodane obiekty będą możiwe do podglądu i dalszej edycji poprzez moduł Mój profil w panelu głównym.

moj-profil-obiekty

Rys. 8. Okno modułu Mój profil

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259