Magiczne Karpaty

Karpacki haftOkiem Janiny Król z Ochotnicy Górnej 

O nauce szydełkowania - wywiad z Jadwigą Ziuty z Ochotnicy Górnej


Pasją Pani Jadwigi Ziuty z Ochotnicy Górnej od wielu lat jest szydełkowanie. Z wielkim zamiłowaniem tworzy ona tradycyjne chusty, obrusy oraz różnego rodzaju elementy dekoracyjne wykorzystując do tego tradycyjne techniki szydełkowania oraz wzory. Swoją pasją stara się zarazić także młodzież, prowadząc warsztaty w miejscowym domu kultury.

Wyroby z mleka owczego i krowiego

Z mleka owczego wyrabia się oscypek, redykołki, bundz, bryndzę, żentycę, z krowiego zaś popularne dzisiaj gołki, kary oraz małe serki w kształcie oscypka.

O wyjątkowości Karpat - wywiad z dr Piotrem Kłapytą

Co jest niesamowitego w Jeziorze Niesamowitym? Dlaczego bacowie zajmowali się magią? Co charakteryzuje Karpaty? Na te i inne tematy rozmawialiśmy z geografem, znawcą topografii Karpat i wielkim pasjonatem gór oraz góralskich tradycji - doktorem Piotrem Kłapytą.

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259