Walory Karpat

10.12.2013

inwentaryzacja hal150

O walorach Karpat oraz sposobach ochrony ich dziedzictwa opowiadają turyści odwiedzający Pieniny i ich mieszkańcy.