Redyk "TRANSHUMANCE 2013"

20.07.2013

redyk Transhumance2013

Od maja do września trwać będzie REDYK KARPACKI. Około 300 owiec przejdzie terenami góskimi trasę 1400 kilometrów przez Rumunię, Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy. Pasterze spędzą w górach cztery miesiące.

Projekt został zorganizowany dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia obszaru gór i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty.

Celem redyku jest międzynarodowe spotkanie ludzi żyjących i tworzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania oraz pokazania bogactwa kulturowego mieszkańców, jak również bogactwa i unikatowości przyrody oraz sposobu na zrównoważony rozwój terenów górskich.

Organizatorem redyku jest Fundacja "Pasterstwo Transhumancyjne".

Więcej informacji o redyku na stronie www.redykkarpacki.pl.