Aktualności

10-12-2016

Nowe filmy dla Miłośników Karpat!

Piękno Karpat ukazane w filmach wprowadzających do sesji na III Forum Gmin Karpackich oraz filmy Karpaty Łączą - magiczna podróż, Dlaczego Karpaty łączą?, Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody. 

11-10-2016

Wypasione owce - wyjątkowa gra na urządzenia mobilne

Wypas owiec na Twoim smartfonie lub tablecie? Tak! Rywalizuj, bij rekordy i odkrywaj bogactwo karpackiego krajobrazu. 

24-03-2016

Konwencja Karpacka - nowe materiały na Informatorium

Wszystkim przyjaciołom i miłośnikom Karpat polecamy najnowszy artykuł dotyczący genezy i rozwoju Konwencji Karpackiej. 

 

10-03-2016

Podsumowanie III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej

Karpaccy pasterze ponownie przyjechali do Polski, by wzajmnie dzielić się swoimi doświadczeniami

13-01-2016

Wyniki konkursu Tożsamość Karpacka

Konkurs "Tożsamość Karpacka" został zakończony, a my znamy już jego zwycięzców!

02-10-2015

Znamy laureatów konkursu Karpacka Gmina!

Konkurs Karpacka Gmina został zakończony, a my poznaliśmy jego laureatów.

29-07-2015

Ruszyło głosowanie na Karpacką Gminę!

Ruszyło głosowanie na Karpacką Gminę. O ten tytuł walczy 10 gmin wyłonionych z 33, które złożyły prace konkursowe.

10-12-2013

Walory Karpat

O walorach Karpat oraz sposobach ochrony ich dziedzictwa opowiadają turyści odwiedzający Pieniny i ich mieszkańcy.

20-09-2013

Nowe obiekty UNESCO w Karpatach

W czerwcu 2013 r. na 37 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, zapadła decyzja o wpisaniu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 16 drewnianych cerkwi polskiego i ukraińskiego regionu Karpat.

20-07-2013

Redyk "TRANSHUMANCE 2013"

Od maja do września trwać będzie REDYK KARPACKI. Około 300 owiec przejdzie terenami góskimi trasę 1400 kilometrów przez Rumunię, Ukrainę, Polskę, Słowację i Czechy. Pasterze spędzą w górach cztery miesiące.

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259