O konsultacjach i ankietach

Jednym z założeń projektu Karpaty Łączą jest utworzenie platformy konsultacji i wymiany informacji o tworzonych dokumentach. Zapraszmy do udziału w konsultacjach dokumentów jakie powstają w ramach prac Krajowych Grup Roboczych. 

Prace w ramach grup roboczych służą opracowaniu materiałów o charakterze strategicznym, wspierającym działania samorządów, organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów w Karpatach. Zakres dokumentów powstających w ramach grup roboczych jest szeroko konsultowany i dostępny dla ekspertów oraz karpackich liderów w tej części Informatorium.

Obecnie zajmujemy się pracami w ramach Krajowych Grup Roboczych ds. Planowania Przestrzennego jak również ds. Różnorodności Biologicznej.

Aby móc aktywnie włączyć się w konsultacje dokumentów trzeba być zalogowanym i uwierzytelnionym użytkownikiem. Wszystkie osoby zainteresowane zgłaszaniem swoich uwag do prac ww Grup prosimy o kontakt z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Informatorium Karpackiego w celu przyznania odpowiedniego statusu uprawniającego do dostępu do zasobów dla Ekspertów.

 

 

 

 

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259