28-03-2016

Materiały ze szkoleń już na Informatorium

 Materiały ze szkolenia Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni są już dostępne na Informatorium. 

24-03-2016

Konwencja Karpacka - nowe materiały na InformatoriumWszystkim przyjaciołom i miłośnikom Karpat polecamy najnowszy artykuł dotyczący genezy i rozwoju Konwencji Karpackiej. 

 

10-03-2016

Podsumowanie III Międzynarodowej Konferencji PasterskiejKarpaccy pasterze ponownie przyjechali do Polski, by wzajmnie dzielić się swoimi doświadczeniami.

 

13-01-2016

Wyniki konkursu Tożsamość KarpackaKonkurs "Tożsamość Karpacka" został zakończony, a my znamy już jego zwycięzców!

02-10-2015

Znamy laureatów konkursu Karpacka Gmina!

Konkurs Karpacka Gmina został zakończony, a my poznaliśmy jego laureatów.

23-09-2013

Orelec - Spotkanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa...

W dniach 9-11 września 2013r. obradowali członkowie Międzynarodowej Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Dziedzictwa Kulturowego i Wiedzy Ludowej.

20-05-2013

Krynica Zdrój - Spotkanie Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa...

W Krynicy Zdroju spotkali się członkowie Międzynarodowej Grupy Roboczej Konwencji Karpackiej ds. Dziedzictwa Kulturowego i Wiedzy Ludowej.

06-05-2013

O Konwencji Karpackiej na naszym Informatorium

Czego dotyczy Konwencja Karpacka? Jak jest wdrażana? Czym zajmuje się Tymczasowy Sekreteriat Konwencji Karpackiej w Wiedniu?

  

Na te wszystkie pytania i wiele innych będziemy się starali udzielać odpowiedzi na łamach Informatorium Karpackiego.

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259