Spotkanie Karpackiej Rady Naukowej 13-14 maja 2016r.

KRN maj2016 1Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W dniach 13-14 maja 2016 r. po raz kolejny zebrała się Karpacka Rada Naukowa, tym razem w malowniczo położonym centrum należącym do Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej.

Pierwszego dnia dyskusja koncentrowała się wokół pomysłu zrealizowania interdyscyplinarnego projektu dotyczącego karpackiej przestrzeni. Omówiono liczne aspekty przedsięwzięcia - jego cel, konieczne do przeprowadzenia badania naukowe i analizy, również w kontekście potencjału rozwoju regionu oraz potrzeb i aspiracji miejscowych społeczności.

W sobotę zebranie rozpoczęło się spacerem krajoznawczym po wzniesieniach Pogórza Dynowskiego. Członkowie Rady mieli okazję podziwiać piękne karpackie krajobrazy, co z nawiązką wynagrodziło im deszczowa pogodę.

 KRN maj2016 2    KRN maj2016 3Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

 Po spacerze zajęto się funkcjonalnością modułu eksperta na Informatorium Karpackiego w kontekście potrzeb grona naukowców oraz możliwości pozystkania za jego pomocą odpowiednich informacji przez jednostki samorządowe. W pierwszej kolejności omówiono kwestie związane z funkcjonowaniem zakładki Źródła Wiedzy o Karpatach oraz wyszukiwarki projektów, publikacji i instytucji działających na rzecz Karpat. Zdając sobie sprawę z przydatności tego narzędzia Rada starła się znaleźć jak najlepsze rozwiązania sprzyjające zwiększeniu dostępności informacji o Karpatach.

Przedyskutowano także sposób działania katalogu metadanych w części poświęconej danym o Karpatach, który umożliwia bezpośrednie wyszukanie i uzyskanie podstawowych informacji na temat zbiorów danych i usług geoinformacyjnych, a także serii zbiorów danych dotyczących regionu karpackiego, według zróżnicowanych kryteriów. Zastanawiono się w jaki sposób dostosować to narzędzie aby było szeroko wykorzystywane przez naukowców oraz samorządowców.

 

 

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259