O katalogu metadanych

Katalogi metadanych przypominają katalogi książek, jakie można znaleźć w bibliotece.

Dzięki nim odnalezienie konkretnego zbioru danych przestrzennych jest znacznie prostsze.

Metadane to inaczej mówiąc dane o danych. Zawierają one niezbędne informacje, pozwalające zidentyfikować zbiór i określić, czy będzie on przydatny w dalszej pracy. Metadane tworzone są również dla usług geoinformacyjnych.

Metadane opisują zbiór lub usługę danych przestrzennych, odpowiadając na pytania:

metadane

Korzystanie z metadanych z jednej strony porządkuje informacje o posiadanych zbiorach, a z drugiej strony pozwala na wyszukanie danych przestrzennych zgodnych z naszymi potrzebami. Dzięki nim możliwe jest łatwe wyszukanie danych, poznanie ich zakresu informacyjnego i zawartości, poznanie warunków ich wykorzystania w naszej pracy – wszystko to są stanowi pakiet niezbędnych informacji do podjęcia decyzji czy określony zbiór będzie przydatny i w jaki sposób można go pozyskać.


W ramach Informatorium Karpackiego uruchomiony został katalog metadanych, który umożliwia bezpośrednie wyszukanie i uzyskanie podstawowych informacji na temat zbiorów danych i usług geoinformacyjnych, a także serii zbiorów danych dotyczących regionu karpackiego, według zróżnicowanych kryteriów. Wyszukiwarka umożliwia także wyszukanie informacji na temat projektów, publikacji i instytucji działających na rzecz Karpat.

KARPATY ŁĄCZĄ
„Karpaty Łączą" to dzisiaj nie tylko projekt oraz jego bogaty dorobek. Wokół idei tego prostego, a jednocześnie bardzo wyrazistego hasła udało się zgromadzić rzesze ludzi, których połączyła troska o wspólne dobro, jakim jest krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat. Samorządowcy i władze obszarów chronionych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata nauki, przedstawiciele biznesu, liderzy lokalnych społeczności, mieszkańcy terenów górskich i turyści – wszyscy oni tworzą dzisiaj wspólnotę idei, której nośnikiem jest hasło „Karpaty Łączą".
Trwające projekty
Informatorium KarpackieTradycyjne pasterstwo
Zielona infrastrukturaKwietne łąki
Zakończone projekty
Karpaty Łączą
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Od ponad 25 lat realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.Propagujemy proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

W latach 2012 -2016 byliśmy liderem projektu "Karpaty Łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej". Jeszcze kilka lat temu hasło „Karpaty Łączą" było jedynie nazwą tego projektu. Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnym wysiłkiem partnerów, udało się zmienić nazwę projektu w piękną ideę. Aktualnie Centrum UNEP/GRID-Warszawa samodzielnie oraz wspólnie z partnerami realizuje projekty zgodne z ideą "Karpaty Łączą".
Kontakt
Patrycja Adamska
Kierownik Zespołu Projektów Karpackich
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa
tel.: (22) 840 66 64 lub (+48) 698 630 259